Vlagomjer GAC 2100 AGRI (Šestar ID: 978)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Mjerenje vlage i hektolitarske težine sjemena žitarica, uljarica, povrća i krmnog bilja

  Kategorija

  sitna

  Godina proizvodnje

  2007

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Hrvoje Šarčević

  Titula

  prof.dr.sc.

  E-mail

  hsarcevic@agr.hr

Natrag