Pregled instrumenata

Brza pretraga →

 FTIR-spektrometar Bruker Alpha FTIR-spektrometar Bruker Alpha Institut Ruđer Bošković Marijana Jurić
 Instrument za sintezu peptida PS3 Instrument za sintezu peptida PS3 Institut Ruđer Bošković Andreja Jakas
IONSKI KROMATOGRAF (IC) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Visokoučinkoviti tekućinski kromatograf, HPLC, Shimadzu Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
"Prskalica istraživačka Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
1.0 i 6.0 MV Tandem akceleratori 1.0 i 6.0 MV Tandem akceleratori Institut Ruđer Bošković Milko Jakšić
18T Supravodljivi magnet sa VTI i He3 kriostatom Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
2D FlowMaster PIV System Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Šestar Administrator
4800 MALDI TOF/TOF Analyzer, Applied Biosystems Institut Ruđer Bošković Amela Hozić
4D-Nukleofektor (Lonza) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
7300 Real Time PCR System Institut Ruđer Bošković Jelena Knežević
75000 Fast Real-Time PCR sustav (Applied Biosystems) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
AAS - elementna analiza AAS - elementna analiza Institut Ruđer Bošković Josip Bronić
ABI PRISM 310 Genetic Analyzer Institut Ruđer Bošković Vesna Musani
ABI PRISM 310 genetički analizator Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek Šestar Administrator
ABI PRISM 310 genetički analizator Institut za antropologiju Šestar Administrator
ABI PRISM 377DNA Sequencer Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
ABI PRISM 7000 SDS Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek Šestar Administrator
ABI PRISM TM 6100 Nucleic Acid PrepStation Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
AC susceptibilnost visoke razlučivosti Institut za fiziku Šestar Administrator