Pregled instrumenata

Brza pretraga →

 FTIR-spektrometar Bruker Alpha FTIR-spektrometar Bruker Alpha Institut Ruđer Bošković Marijana Jurić
 Instrument za sintezu peptida PS3 Instrument za sintezu peptida PS3 Institut Ruđer Bošković Andreja Jakas
1.0 i 6.0 MV Tandem akceleratori 1.0 i 6.0 MV Tandem akceleratori Institut Ruđer Bošković Milko Jakšić
18T Supravodljivi magnet sa VTI i He3 kriostatom Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
2D FlowMaster PIV System Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Šestar Administrator