Autoklav (Šestar ID: 972)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Sterilizacija (suha ili mokra) laboratorijskog suđa, potrošnog materijala i medija

  Godina proizvodnje

  2005

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Snježana Kereša

  Titula

  prof.dr.sc.

  E-mail

  skeresa@agr.hr

Natrag