Autoklav (Šestar ID: 931)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Sterilizacija mlijeka, hranjivih podloga, pribora i dr.

  Kategorija

  sitna

  Godina proizvodnje

  2001

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Nataša Mikulec

  Titula

  doc.dr.sc.

  E-mail

  nmikulec@agr.hr

Natrag