Automatizirani atomsko apsorpcijski spektrometar s integriranim protočno injekcijskim sustavom za atomatsku apsorpciju žive hladnim parama (Šestar ID: 905)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Određivanje žive u uzorcima vode, ekstraktima tla i biljnog materijala

  Kategorija

  sitna

  Godina proizvodnje

  2006

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Željka Brnadić Cestar

  Titula

  dipl.ing.

  E-mail

  labagroeko@agr.hr

Natrag