Varian ICP - OES, Vista MPX (Šestar ID: 902)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Simultano kvalitativno određivanje elementarnog sastava

  Kategorija

  srednja

  Godina proizvodnje

  2003

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Nada Maurović

  Titula

  dipl.ing.kemije

  E-mail

  labagroeko@agr.hr

Natrag