Atomski asorpcijski spektrofotometar (Šestar ID: 886)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Analiza uzoraka plamenom fotometrijom

  Kategorija

  sitna

  Godina proizvodnje

  2003

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Tajana Krička

  Titula

  prof.dr.sc.

  E-mail

  tkricka@agr.hr

Natrag