"Prskalica istraživačka (Šestar ID: 865)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Provođenje istraživanja

  Kategorija

  sitna

  Godina proizvodnje

  2014

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Renata Bažok

  Titula

  prof.dr.sc.

  E-mail

  rbazok@agr.hr

Natrag