AUTOMATIC POTTER SPRAY TOWER (Šestar ID: 864)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Precizna aplikacija sredstava za zaštitu bilja u laboratorijskim uvjetima.

  Kategorija

  sitna

  Godina proizvodnje

  2011

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Božena Barić

  Titula

  Prof. dr. sc.

  E-mail

  baric@agr.hr

Natrag