Visokoučinkoviti tekućinski kromatograf, HPLC, Shimadzu (Šestar ID: 861)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Određivanje laktoze u mliječnim proizvodima

  Kategorija

  srednja

  Godina proizvodnje

  2017

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Nataša Mkulec

  Titula

  doc. dr. sc.

  E-mail

  nmikulec@agr.hr

Natrag