Mikroskop stereo zoom SZ61 (Šestar ID: 828)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  pregled i fotografiranje uzoraka u kulturi tkiva

  Kategorija

  srednja

  Godina proizvodnje

  2007

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Jasminka Karoglan Kontić

  Titula

  Prof.dr.sc.

  E-mail

  jkkontic@agr.hr

Natrag