Real-time PCR BioRad CFX96 (Šestar ID: 814)Autoriziran

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Real-time PCR

  Inventarni broj

  34704

  Opći opis

  uređaj za kvantitativnu analizu DNA

  Uža područja primjene

  analiza ekspresije gena, genotipizacija

  Namjena instrumenta

  znanstvena

  Kategorija

  sitna

  Vrsta analize

  biološka/DNA analiza

  Primjene

  analiza DNA

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  10

  Godina proizvodnje

  2005

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za molekularnu medicinu

  Laboratorij

  Laboratorij za proteinsku dinamiku

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54

  Krilo/Kat/Soba

  V/2/310

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  5

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Neda Slade

  Titula

  dr.sc.

  E-mail

  slade@irb.hr

  Telefon

  014560926

  Faks

  014561010

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Tanja Matijević Glavan

  Titula

  dr.sc.

  E-mail

  Tanja.Matijevic@irb.hr

  Telefon

  +385 1 457 1384

  Faks

  014561010

 • Karakteristike

  Model

  CFX96

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://medschool.vanderbilt.edu/cdb-core-lab/files/cdb-core-lab/public_files/CFX96%20qPCR%20bulletin.pdf

  Princip rada i mjerna tehnika

  Real time PCR, odnosno kvantitativni PCR je laboratorijska tehnika koja koja prati povećanje ciljane molekule DNA tijekom PCR-a, tj. u stvarnom vremenu, a ne na kraju, kao uobičajenim PCR-om. Real-time PCR se može koristiti kvantitativno (kvantitativni real time PCR) za određivanje ekspresije gena nakon reverzne transkripcije, kao i za genotipizaciju.

  Proizvođač

  Bio-Rad

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  www.bio-rad.com

Natrag