Sustav za magnetronsko rasprašenje (Šestar ID: 786)Autoriziran

Sustav za magnetronsko rasprašenje
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Magnetronsko rasprašenje

  Opći opis

  Sustav za depoziciju tankih slojeva DC i RF magnetrosnkim rasprašenjem. Uređaj se sastoji od ultra-visokovakuumske komore i magnetronskog izvora. Za postizavnje visokog vakuuma u komori uređaj koristi turbo-molekularnu pumpu povezanu s membranskom pumpom. Radio-frekventni izvor napona omogućava rasprašenje materijala male vodljivosti.

  Uža područja primjene

  materials physics

  Namjena instrumenta

  priprema tankih filmova

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Europska komisija

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  uređaj za depoziciju tankih filmova

  Vrsta analize

  priprema uzoraka

  Primjene

  depozicija tankih filmova

  Ključne riječi

  magnetronsko rasprašenje

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2011

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za fiziku materijala

  Laboratorij

  Laboratorij materijala za konverziju energije i senzore

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54

  Krilo/Kat/Soba

  I/0/117

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  rad uz pomoć ovlaštenog korisnika

  Popis ovlaštenih korisnika

  Krunoslav Juraić

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Krunoslav Juraić

  Titula

  dr.sc.

  E-mail

  Krunoslav.Juraic@irb.hr

  Telefon

  +385 1 456 0970

 • Karakteristike

  Detaljne tehničke karakteristike

  - Pumpa; Membranska Vakuum (2002)
  - Sustav; vakuumskih pumpi (2005)
  - Sustav; Izvor čestica za nanošenje tankih filmova Kurt J. Lesker (2011)
  - Komora; za depoziciju poluvodičkih tankih filmova, Vakum Praha (2011)
  - Nosač komore (2011)
  - Vakuummetar, Kurt J. Lesker (2015)
  - Izvor RF, Kurt J. Lesker (2015)
  - Vakummetar, MKS Instruments (2016)
  - Predkomora Ultravisokovakumska, MDC Vacuum (2015)

 • Slike
  sustav za megnetronsko rasprašenje
  sustav za megnetronsko rasprašenje

Natrag