UV/Vis spektrofotometar Cary 4000 (Varian, Mulgrave, Victoria, Australia) (Šestar ID: 73)Autoriziran

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Cary 4000

  Opći opis

  Cary 4000 je UV/VIS spektrofotometar kojim se precizno i s vrlo visokom osjetljivošću snimaju apsorpcijski spektri tvari u otopinama u području valnih duljina od 175 do 700 nm. Omogućeno je praćenje kinetike s mjerenjem promjene aposrbancije istraživanog spoja pomoću stopped-flow na vremenskoj skali reda veličine milisekunde. Snimanje se može provesti uz termostatiranje (PCB-150, Peltier Controlled) od 20-60C

  Uža područja primjene

  analitička kemija

  Namjena instrumenta

  analiza kromofora, određivanje elektronske strukture atoma ili molekula

  Popis usluga

  snimanje apsorpcijskih UV/VIS spektara

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  strukturna analiza

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za kemiju materijala

  Laboratorij

  Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54.

  Krilo/Kat/Soba

  II.ciklotronsko/I/114

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, znanstvena suradnja, servis bez naplate za korisnike iz sustava MZOS, servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Branka Mihaljević

  Titula

  dr.sc.

  E-mail

  mihozeg@irb.hr

  Telefon

  46 80 206

  Faks

  46 80 098

 • Karakteristike

  Proizvođač

  Varian, Mulgrave, Victoria, Australia

Natrag