Ionski kromatograf, Dionex (Šestar ID: 727)Autoriziran

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Analiza jednostavnih anorganskih aniona i kationa

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  kromatograf

  Vrsta analize

  kromatografska separacija

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2004

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za kemiju materijala

  Laboratorij

  Laboratorij za procese taloženja

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička c. 54

  Krilo/Kat/Soba

  VI. krilo/visoko prizemlje/soba 107

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

  Popis ovlaštenih korisnika

  Jasminka Kontrec
  Lara Štajner

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Damir Kralj

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  damir.kralj@irb.hr

  Telefon

  468 0207, interni: 1346

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Jasminka Kontrec

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  jasminka.kontrec@irb.hr

  Telefon

  4561-004, interni 1402

 • Karakteristike

  Model

  IC1000 i IC1100

  Princip rada i mjerna tehnika

  Ionska kromatografija je vrlo korisna tehnika za kvalitativno i kvantitativno određivanje ionskih vrsta u otopini: kationa, aniona i polarnih molekula. Ova tehnika se zasniva na načelu kromatografske separacije i podrazumijeva razliku u afinitetu sastojaka u uzorku prema ionskoj izmjeni i sorpciji na koloni. Ionska izmjena se zbiva u kolonama punjenim nepokretnom fazom koja je zapravo ionsko-izmjenjivačka smola s aktivnim funkcionalnim skupinama, pozitivno ili negativno nabijenim. Odgovarajući protuioni uz pojedinu funkcionalnu skupinu zamijenjuju se s drugim ionima istog naboja, ali iz pokretne faze, odnosno eluensa. Eluens je inertni medij koji kemijski ne reagira sa uzorkom, a prenosi sastojke iz uzorka od kolone do detektora koji može biti konduktometrijski, elektrokemijski i spektrokemijski. Ionsku izmjenu svakog iona definira konstanta ravnoteže. Rezultat ionske kromatografije je kromatogram-kromatografska krivulja koja prikazuje ovisnost signala o vremenu. Svaki sastojak ima svoje karakteristično vrijeme zadržavanja u koloni, tzv. retencijsko vrijeme. Ono je konstantno pri konstantnim uvjetima ionsko kromatografske analize. Pritom vrijedi da mali ioni prije eluiraju od velikih iona, te također da monovalentni izlaze iz kolone prije nego di- i tri-valentni ioni.

  Radno i mjerno područje

  kationi: Li, Na, K, Mg, Ca, NH4, ; anioni: F, Cl, Br, SO4, PO4, NO3

  Proizvođač

  Dionex

  Popratna i dodatna oprema

  kolone, pretkolone, supresori

 • Slike
  Ionski kromatograf IC1000 i IC1100
  Ionski kromatograf IC1000 i IC1100

Natrag