Automatski čitač termoluminiscentnih dozimetara, Model HARSHAW 6600 (Šestar ID: 72)Autoriziran

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  TLD čitač

  Opći opis

  Čitačem termoluminescentnih dozimetara (TLD) mjeri se količina svjetlosti emitirane nakon zagrijavanja prethodno ozračenog TL kristala, čiji je intenzitet proporcionalan apsorbiranoj energiji ionizirajućeg zračenja. Uređaj se koristi za područje dozimetrije, osobne dozimetrije fotonskog i neutronskog zračenja, dozimetrije ekstremiteta, ciljanu dozimetriju u medicini i industriji.

  Proizvođač opreme: Thermo Electron Corporation, SAD

  Uža područja primjene

  radijacijska kemija i fizika, nuklearna fizika

  Namjena instrumenta

  određivanje apsorbirane doze zračenja

  Popis usluga

  osobna dozimetrija

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Matična ustanova

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Fizičko-kemijski učinci zračenja u materijalima (098-0982904-2954)

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta analize

  strukturna analiza

  Primjene

  radijacija

  Ključne riječi

  termoluminiscencija, dozimetrija, zaštita od zračenja

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Laboratorij

  Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54.

  Krilo/Kat/Soba

  VII/1/210

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Robert Bernat

  Titula

  B.sc.

  E-mail

  robert.bernat@irb.hr

  Telefon

  45 71 256

  Faks

  46 80 098

Natrag