Centrifuga, high-speed (Šestar ID: 715)Autoriziran

Centrifuga, high-speed
 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  39052

  Opći opis

  Centrifuga Avanti® J-E visoke učinkovitosti je centrifuga s hlađenjem, koja generira centrifugalne sile potrebne za širok raspon aplikacija. Zajedno s kompatibilnim Beckman Coulter rotorima, ima slijedeće primjene:
  • rutinsko procesiranje – priprema uzoraka, peletiranje, ekstrakcije, purifikacije, koncentriranje, razdvajanje faza, centrifugiranje filtera i kolona
  • brzo sedimentiranje proteinskih precipitata, velikih čestica, i staničnih ostataka
  • priprema unutarstaničnih organela kao što su mitohondriji, jezgre, kloroplasti i mikrosomi
  • odvajanje krvnih stanica i staničnih komponenti
  • separacija u gradijentu

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  centrifuga

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2009

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za istraživanje mora i okoliša

  Laboratorij

  Laboratorij za biološke učinke metala

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička cesta 54

  Krilo/Kat/Soba

  3. krilo / 204A

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Zrinka Dragun

  Titula

  Dr.Sc.

  E-mail

  zdragun@irb.hr

  Telefon

  01/4680216

  Faks

  01/4680242

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Marijana Erk

  Titula

  Dr.sc.

  E-mail

  erk@irb.hr

  Telefon

  01/4680216

  Faks

  01/4680242

 • Karakteristike

  Model

  Avanti J-E

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.beckman.com/centrifugation/instruments/high-speed-centrifuges/avanti-j-e

  Radno i mjerno područje

  max 21000 RPM (RCF = 53300 g)

  Proizvođač

  Beckman Coulter

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.beckman.com

  Nabavna cijena

  206960.8

  Popratna i dodatna oprema

  rotor JA-21 fixed angle (18 mjesta za kivete, dimenzije kiveta 16 x 80 mm, kapacitet kivete: 10 ml)

 • Slike
  Centrifuga Avanti J-E
  Centrifuga Avanti J-E

Natrag