UV-Vis-NIR spektrofotometar - Shimadzu UV-3600 (Šestar ID: 713)

UV-Vis-NIR spektrofotometar - Shimadzu UV-3600
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  UV-3600

  Inventarni broj

  38634

  Opći opis

  UV-VIS-NIR spektrofotometar, UV-3600 opremljen je reflektirajućom integriranom sferom koja omogućuje istraživanje optičkih svojstava čvrstih praškastih materijala, neprozirnih tankih filmova te drugih čvrstih neprozirnih materijala (papir, tekstil, folije, itd.) u transmisijskom, apsorpcijskom i refleksijskom modu. Pored čvrstih uzoraka moguće je i mjerenje apsorpcijskih i transmisijskih spektara tekućih uzoraka.

  Osnovne karakteristike instrumenta:
  Izvor ultraljubičastog (UV) zračenja je halogena lampa, a izvor vidljivog (VIS) i bliskog infracrvenog (NIR) zračenja je deuterijska lampa. Instrument ima 3 detektora, fotomultiplikator (PMT) za detekciju ultraljubičastog i vidljivog zračenja te InGaAs i PbS detektore za detekciju bliskog infracrvenog zračenja. InGaAs detector povećava osjetljivost u prijelaznom području između vidljivog i bliskog infracrvenog zračenja.

  Uža područja primjene

  Mogućnost mjerenja transmisije, apsorbancije i difuzijske reflektancije praškastih, krutih i tekućih uzoraka kao i tankih filmova.

  Popis usluga

  Snimanje i interpretacija UV-Vis-NIR spektara

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.irb.hr/Istrazivanja/Zavodi/Zavod-za-kemiju-materijala/Laboratorij-za-sintezu-novih-materijala

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Sinteza i mikrostruktura metalnih oksida i metalnih stakala

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  optička karakterizacija

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  20

  Godina proizvodnje

  2008

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za kemiju materijala

  Laboratorij

  Laboratorij za sintezu novih materijala

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička cesta 54

  Krilo/Kat/Soba

  VII /1/102

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

  Upute za korisnike

  Mogućnost snimanja u transmisijskom, refleksijskom ili apsorpcijskom modu krutih i tekućih uzoraka kao i tankih filmova pri standardnim temperaturnim uvjetima.

  Cjenik korištenja

  IRB korisnici: 28 kn
  Korisnici u sustavu znanosti izvan IRB: 76 kn + pdv
  Korisnici koji nisu u sustavu znanosti: 219 kn + pdv

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Servis uz naplatu

  prema raspoloživom cjeniku

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Željka Petrović

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  Zeljka.Petrovic@irb.hr

  Telefon

  +385 1 4680 236

  Faks

  +385 1 4680 098

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Stjepko Krehula

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  Stjepko.Krehula@irb.hr

  Faks

  +385 1 4561 094

 • Karakteristike

  Model

  UV-3600

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.upc.edu/sct/documents_equipament/d_85_id-406.pdf

  Princip rada i mjerna tehnika

  Ultraljubičasto (UV) i vidljivo (Vis) zračenje zauzima u elektromagnetskom dijelu spektra područje od ~10 do 750 nm. Područje mjerenja za VIS je od ~400 – 700 nm, a za UV od ~200-400 nm.
  Međudjelovanje UV-VIS elektromagnetskog zračenja s atomima i molekulama ispitivanog materijala ima za posljedicu prijelaz elektrona iz orbitala niže energije u orbitale više energije. Prijelaz elektrona između dviju orbitala naziva se elektronskim prijelazom, a odgovarajući apsorpcijski proces elektronska apsorpcija.
  Kada upadno zračenje prođe ili se reflektira od uzorka, količina apsorbiranog zračenja je razlika između upadne (Io) i propuštene zrake (I), a iskazuje se kao transmitancija (T) ili apsorbancija (A): T = I / Io; A = -log T.

  U UV-Vis spektru se najčešće javlja nekoliko širokih vrpci čija pojava ukazuje na prisustvo određenih kromofora-molekulskih skupina u istraživanom uzorku. Valna duljina maksimuma apsorpcije kao i intenzitet apsorpcije određeni su okruženjem kromofora u strukturi uzorka, otapalom/matricom u kojoj je uzorak dispergiran, koncentracijom, temperaturom i pH.

  Radno i mjerno područje

  Područje valnih duljina: 185 to 3300 nm; Spektralna širina vrpce: VIS/UV područje: 0.1 - 8 nm ( 8 koraka), NIR područje: 0.2 - 32 nm (10 koraka); Rezolucija: 0.1 nm

  Proizvođač

  Shimadzu

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.shimadzu.com/about/

  Detaljne tehničke karakteristike

  Mjerno područje: 185 - 3300 nm
  Rezolucija: 0.1 nm
  Spektralna širina vrpca: u UV-VIS području od 0.1 nm do 8 nm (u 8 koraka); u NIR području od 0.2 nm to 32 nm (u 10 koraka)
  Točnost valnih duljina: UV/VIS područje:+-0.2 nm; NIR područje:+-0.8 nm
  Brzina skeniranja valnih duljina: max. 4500 nm/min (UV/VIS), max. 9000 nm/min (NIR područje/InGaAs), max. 4000 nm/min (NIR područje/PbS)
  Fotometrijsko područje: Absorbancija: -6 Abs to +6 Abs
  Izvor svjetla: 50 W halogenska lampa (UV) i deuterijska lampa (VIS i NIR)
  Detektor: UV/VIS područje: fotomultiplikacijska cijev; NIR područje: InGaAs fotodioda i hlađen PbS element
  Monokromator: rešetka/rešetka dvostruki monokromator
  Upravljanje instrumentom pomoću UV Probe 2.33 programa.

  Popratna i dodatna oprema

  Integracijska sfera
  Kivete za tekuće uzorke (različitih optičkih putova, izrađene od stakla i SiO2)
  Dio za kivete i tanke filmove
  Program: UV-Probe 2.33

 • Slike
  UV-3600 spektrofotometar
  UV-3600 spektrofotometar
 • Linkovi

Natrag