Visokoučinkovit tekućinski kromatograf (Šestar ID: 704)Autoriziran

Visokoučinkovit tekućinski kromatograf
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  HPLC

  Uža područja primjene

  organska kemija

  Namjena instrumenta

  separacija i analiza ogranskih spojeva

  Popis usluga

  Separacija kiralna spojeva (HPLC-chiral)

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  kromatograf

  Vrsta analize

  kromatografska separacija

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za organsku kemiju i biokemiju

  Laboratorij

  Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu

  Grad

  Zagreb

  Krilo/Kat/Soba

  KI/KII, 139

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

  Cjenik korištenja

  Cijena po satu za interne korisnike 30,00 kn / 1h

  Cijena po satu za interne korisnike koji imaju
  naručitelja izvan sustava znanosti 30,00 kn / 1h

  Cijena po satu za korisnike u sustavu znanosti RH 42,86 kn + PDV / 1h

  Cijena po satu za korisnike koji nisu u sustavu znanosti 328,57 kn + PDV / 1h

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Marin Roje

  Titula

  dr.sc.

  E-mail

  Marin.Roje@irb.hr

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Andreja Lesac

  Titula

  dr.sc

  E-mail

  Andreja.Lesac@irb.hr

 • Karakteristike

  Model

  Knauer

  Princip rada i mjerna tehnika

  Mogućnost rada u normalnoj i obrnutoj fazi.
  Primjena kiralnih kolona omogućuje separaciju i analizu kiralnih spojeva.
  Dostupni detektori: UV, DAD i CD

  Proizvođač

  Knauer

 • Slike
  HPLC-CD detektor
  HPLC-CD detektor

Natrag