HR4000 - UV-VIS spektrometar (Šestar ID: 696)Autoriziran

HR4000 - UV-VIS spektrometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  HR4000

  Inventarni broj

  0033962

  Uža područja primjene

  Optika

  Namjena instrumenta

  Optička emisijska spektroskopija, UV-VIS transmitancija, reflektancija, apsorpcija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  LPAMS

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  optička karakterizacija

  Primjene

  dijagnostika

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja

  Je li instrument prenosiv

  da

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Krunoslav Juraić

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  kjuraic@irb.hr

  Telefon

  +385 1 456 0970 (internal 1426)

  Faks

  +385 1 4680 114

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Andreja Gajović

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  andreja.gajovic@irb.hr

 • Karakteristike

  Model

  HR4000

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://oceanoptics.com/product/hr4000-custom/

  Proizvođač

  Ocean Optics

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://oceanoptics.com/

 • Slike
  HR4000 UV-VIS spektrometar (Ocean Optics)
  HR4000 UV-VIS spektrometar (Ocean Optics)

Natrag