HR4000 - UV-VIS spektrometar (Šestar ID: 696)

HR4000 - UV-VIS spektrometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  HR4000

  Inventarni broj

  0033962

  Uža područja primjene

  Optika

  Namjena instrumenta

  Optička emisijska spektroskopija, UV-VIS transmitancija, reflektancija, apsorpcija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  LPAMS

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  optička karakterizacija

  Primjene

  dijagnostika

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS, servis uz naplatu za sve korisnike

  Cjenik korištenja

  Prema odluci Instituta Ruđer Bošković broj: 01-7252/2-2014:
  Cijena za korisnike Instituta Ruđer Bošković (po satu korištenja) 60,00 Kn
  Cijena za korisnike u sustavu znanosti RH izvan IRB-a 230,00 Kn + PDV
  Cijena za korisnike koji nisu u sustavu znanosti RH 370,00 Kn + PDV

  Usluga ekspertize nije uključena u gore navedene cijene, a cijene iste ovise o broju i vrsti uzoraka kao i tipu stručnog mišljenja koje se traži te se utvrđuje sukladno upitu naručitelja.

  Znanstvena suradnja

  moguće samostalno korištenje

  Je li instrument prenosiv

  da

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Krunoslav Juraić

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  kjuraic@irb.hr

  Telefon

  +385 1 456 0970 (internal 1426)

  Faks

  +385 1 4680 114

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Andreja Gajović

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  andreja.gajovic@irb.hr

 • Karakteristike

  Model

  HR4000

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://oceanoptics.com/product/hr4000-custom/

  Proizvođač

  Ocean Optics

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://oceanoptics.com/

 • Slike
  HR4000 UV-VIS spektrometar (Ocean Optics)
  HR4000 UV-VIS spektrometar (Ocean Optics)

Natrag