Spektrofotometar za mikrolitarske količine uzorka (Šestar ID: 691)Autoriziran

Spektrofotometar za mikrolitarske količine uzorka
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Nanodrop

  Uža područja primjene

  UV spektroskopija

  Namjena instrumenta

  Mjerenje koncentracije biomakromolekula

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomolekularne interakcije i spektroskopiju

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  HAMAG-BICRO

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  HAMAG-BICRO projekt provjere inovativnog koncepta

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  spektroskopska analiza

  Primjene

  analiza proteina

  Ključne riječi

  DNA, RNA, proteini

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  50

  Godina proizvodnje

  2016

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Ivo Crnolatac

  Titula

  dr.sc.

  E-mail

  icrnolat@irb.hr

 • Slike
  Nanodrop 2000
  Nanodrop 2000

Natrag