Vezani sustav plinski kromatograf - spektrometar masa (GC-MS) (Šestar ID: 646)

Vezani sustav plinski kromatograf - spektrometar masa (GC-MS)
 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Ksaverska cesta 2, Zagreb

  Laboratorij

  Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

  Grad

  Zagreb

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Irena Brčić Karačonji

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  ibrcic@imi.hr

 • Karakteristike

  Model

  Varian 3400CX Saturn 4D

  Princip rada i mjerna tehnika

  Identifikacija i kvantitativna analiza organskih
  spojeva u biološkim uzorcima i uzorcima vode

  Proizvođač

  Varian, SAD

  Datum nabave

  1.1.1995

 • Slike
  Varian 3400CX Saturn 4D
  Varian 3400CX Saturn 4D

Natrag