Ionski kromatograf (Šestar ID: 606)

Ionski kromatograf
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Instrument za kvalitativno i kvantitavno određivanje kationa i aniona u vodenim otopinama.

  Vrsta instrumenta

  kromatograf

  Vrsta analize

  kromatografska separacija

  Primjene

  koncentracija elementa u uzorku

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
  Put Duilova 11, p.p. 288, Split

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Branimir Urlić

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  Branimir. Urlic@krs.hr

  Telefon

  021/ 434478; 434417

 • Karakteristike

  Model

  DX 500

  Proizvođač

  Dionex

  Nabavna cijena

  478895

  Datum nabave

  1.1.2001

 • Slike
  Ionski kromatograf DX500
  Ionski kromatograf DX500

Natrag