Fluorimetar i luminometar FLUOROSKAN ASCENT FL (Šestar ID: 56)Autoriziran

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Fluorimetar/luminometar

  Opći opis

  Uređaj fluorimetar i luminometar se koristi za mjerenje fluorescencije i luminiscencije u mikrotitarskim pločama s 1-384 bunarića. Uređaj je spojen na kompjuter s pripadajućim software-om. Sadrži slijedeće filtere: Ex355/Em450nm, Ex485/Em538nm i Ex530/Em590nm. Uređaj je moguće nadograditi s dodatnim parovima filtera.

  Uža područja primjene

  Biomedicina i zdravstvo, prirodne znanosti

  Namjena instrumenta

  mjerenje fluorescencije i luminiscencije

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  biološka/DNA analiza

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za molekularnu medicinu

  Laboratorij

  Laboratorij za istraživanje neurodegenerativnih bolesti

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenčka 54

  Krilo/Kat/Soba

  V. krilo/Soba 30

 • Uvjeti korištenja

  Upute za korisnike

  Uzorke pripremiti u mikrotitarskm pločama s 1-384 bunarića.

  Popis ovlaštenih korisnika

  dr.sc. Silva Katušić Hećimović

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  da

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Silva Katušić Hećimović

  Titula

  dr.sc.

  E-mail

  silva.hecimovic@irb.hr

  Telefon

  01-4571327

  Faks

  01-4571327

 • Karakteristike

  Model

  FLUOROSKAN ASCENT FL

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.thermo.com/com/cda/product/detail/0,1055,11386,00.html

  Princip rada i mjerna tehnika

  Uređaj mjeri fluorescenciju i luminiscenciju u mikrotitarskim pločama s 1-384 bunarića. Uređaj je spojen na kompjuter s pripadajućim software-om. Sadrži slijedeće filtere: Ex355/Em450nm, Ex485/Em538nm i Ex530/Em590nm. Uređaj je moguće nadograditi s dodatnim parovima filtera.

  Radno i mjerno područje

  Ex355/Em460nm, Ex485nm/Em538nm i Ex530/Em590nm

  Proizvođač

  Thermo Scientific

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.thermo.com/

  Nabavna cijena

  150000

  Detaljne tehničke karakteristike

  Dynamic Range :
  Fluorometry: >6 decades
  Luminometry: >9 decades over whole gain setting area

  Excitation Filters :
  Up to eight filters in the excitation filter wheel. 355 and 485nm filters included as standard. Other filters available upon request.

  Light Source : Quartz-halogen Lamp

  Detector : Photomultiplier Tube

  User Interface : Requires, but does not include, a personal computer

  Shaking : Orbital shaker

  Measurement Speed : 15 seconds, 96-well plate

  Excitation Wavelength Range :
  Excitation: 320- 700nm; Emission: 360 - 670nm

  Incubator : From ambient +3°C to 45°C, at ambient 25°C

  Sensitivity :
  Fluorometry: 2 fmol fluorescein/well in a black 96-well plate
  Luminometry: 40 amol ATP/well using flash reaction, white 384-plate

  Emission Filters :
  Up to six filters in the emission filter wheel. 460 and 538nm filters included as standard. Other filters available upon request.

  Weight : Basic unit: 21kg (46 lbs.)

  Computer Interface : Serial RS-232C port

  Plate Types : 1- to 384-well plates

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://www.thermo.com/com/cda/product/detail/0,1055,11386,00.html

Natrag