Tekućinski kromatograf (HPLC) s fluorescencijskim i UV detektorom (Šestar ID: 538)Autoriziran

Tekućinski kromatograf (HPLC) s fluorescencijskim i UV detektorom
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  HPLC-UV-FLD

  Uža područja primjene

  Okolišna kemija

  Namjena instrumenta

  Analitika organskih zagađivala u okolišu

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  kromatograf

  Vrsta analize

  kromatografska separacija

  Primjene

  koncentracija elementa u uzorku

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  7

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za istraživanje mora i okoliša

  Laboratorij

  Laboratorij za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička cesta 54

  Krilo/Kat/Soba

  3. krilo / prizemlje / soba 004

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici

  Popis ovlaštenih korisnika

  Dr. sc. Iva Mikac
  Dr. sc. Marijan Ahel
  Dr. sc. Senka Terzić
  Dr. sc. Ivan Senta

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Marijan Ahel

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  ahel@irb.hr

  Telefon

  +385 1 456 0940

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Iva Mikac

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  imikac@irb.hr

  Telefon

  +385 1 456 1003

 • Karakteristike

  Proizvođač

  VARIAN

  Datum nabave

  1.1.2004

 • Slike
  HPLC-UV-FLD
  HPLC-UV-FLD

Natrag