HR ICP-MS - spektrometar masa visoke razlučivosti uz induktivno spregnutu plazmu, Element 2 Thermo (Šestar ID: 50)Autoriziran

HR ICP-MS - spektrometar masa visoke razlučivosti uz induktivno spregnutu plazmu, Element 2 Thermo
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  HR ICP-MS

  Opći opis

  Spektrometrija masa uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-MS) je tehnika u kojoj se induktivno spregnuta plazma koristi kao ionizacijski izvor, a detekcija se vrši spektrometrijom masa. Kod HR ICP-MS instrumenta koristi se spektrometar masa visoke razlučivosti, koji kombinacijom fizičkog ograničavanja snopa iona prolaskom kroz usku pukotinu različitih dimenzija (engl. slit), te specifične konstrukcije MS (dvostruko fokusiranje u elektrostatskom i magnetskom polju) omogućuju znatno preciznije fokusiranje izotopa i korištenje tri različite rezolucije (niske, srednje i visoke). Izborom odgovarajuće rezolucije za pojedini element postiže se maksimalno razdvajanje izotopa koji želimo mjeriti od mogućih interferencija. Instrument karakterizira visoka osjetljivost, velik linearni raspon i mogućnost paralelnog određivanja 50 elemenata (multielementa analiza). Instrument je opremljen autosamplerom tako da ima mogućnost automatizacije i mjerenja velikog broja uzoraka.

  Namjena instrumenta

  Multielementna analiza

  Popis usluga

  Mjerenje koncentracija različitih elemenata (pretežno metala) u različitim vrstama uzoraka

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Donacija

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  masena analiza

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za istraživanje mora i okoliša

  Laboratorij

  Laboratorij za anorgansku geokemiju okoliša i kemodinamiku nanočestica

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54

  Krilo/Kat/Soba

  IV/prizemlje/soba 14B

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika

  Upute za korisnike

  Mjerenja na instrumentu može vršiti samo obučeni operater. Analize uzoraka vrše se u laboratoriju, a za dogovor se treba obratiti voditelju Instrumenta.

  Popis ovlaštenih korisnika

  Voditelj Instrumenta: dr. sc. Željka Fiket

  Ostali obučeni korisnici instrumenta:
  Niko Bačić, dipl. ing. kem.
  dr. sc. Željka Fiket
  dr. sc. Dario Omanović
  dr. sc. Zrinka Dragun

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Željka Fiket

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  zeljka.fiket@irb.hr

  Telefon

  +385 1 456 1036

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Dario Omanović

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  dario.omanovic@irb.hr

  Telefon

  +385 1 468 0231

 • Karakteristike

  Model

  Element 2

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/IQLAAEGAAMFABWMAFC

  Radno i mjerno područje

  koncentracija elemenata u otopini (pg/L - mg/L)

  Nabavna cijena

  2000000

  Popratna i dodatna oprema

  SC-2 DX FAST Autosampler, Elemental Scientific

 • Slike
  HR ICP-MS Element 2
  HR ICP-MS Element 2

Natrag