Bruker Avance 600 MHz NMR spektrometar

Bruker Avance 600 MHz NMR spektrometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  AV600 NMR

  Opći opis

  Spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije (spektroskopija NMR) je istraživačka metoda koja koristi magnetska svojstva jezgri pojedinih atoma za analizu fizičkih i kemijskih svojstava molekule u kojoj se atomi nalaze. Bazira se na fenomenu nuklearne magnetske rezonancije i omogućuje detaljnu informaciju o strukturi, dinamici i kemijskom okolišu molekule.
  Spektroskopiju NMR najčešće koriste kemičari i biokemičari za istraživanje svojstava organskih molekula. To mogu biti mali spojevi koji se analiziraju jednodimenzijskim tehnikama H-1 i C-13, pa sve do velikih proteina i nukleinskih kiselina za koje su neophodne višedimenzijske tehnike.
  Spektrometar NMR Avance 600 Bruker posjeduje supravodljivi magnet jakosti polja 14 T te dvije probe za uzorke isključivo u tekućem stanju: direktna dvokanalna proba (H-1, širokopojasni kanal i deuterijski kanal) i indirektna trokanalna proba (H-1, C-13, širokopojasni kanal i deuterijski kanal). Širokopojasni kanali (frekvencijskog raspona od 24 - 600 MHz) omogućuju analizu većine izotopa (od Ag-107 do H-1). Mjerenja je moguće provoditi u temperaturnom rasponu od 223 - 373 K.

  Uža područja primjene

  kemijska sinteza spojeva (lijekovi, materijali i sl.)

  Namjena instrumenta

  analiza strukture molekula za uzorke u tekućem stanju

  Popis usluga

  snimanje i interpretacija spektara NMR

  Kategorija

  kapitalna (više od 1000000 kn)

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Ključne riječi

  NMR

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Funkcionalnost

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Centar za NMR

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička c. 54

  Krilo/Kat/Soba

  NMR/7

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

  Upute za korisnike

  Zajedno s uzorkom potrebno je donijeti ispunjen Zahtjev koji je moguće pokupiti na adresi: http://www.irb.hr/hr/nmr/korisnici/

  Cjenik korištenja

  Komercijalna cijena jednog sata snimanja je 250,00 kn, a interpretacija spektra je prema dogovoru ovisno o pojedinom slučaju.

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Servis uz naplatu

  prema raspoloživom cjeniku

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Željko Marinić

  Titula

  mr. sc.

  E-mail

  zmarinic@irb.hr

  Telefon

  +385 1 4571229

  Faks

  +385 1 4680085

 • Karakteristike

  Model

  Bruker Avance-600 Mhz NMR Spectrometer

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.bruker-biospin.com/nmr.html

  Princip rada i mjerna tehnika

  Spektrometar AV 600 radi na magnetskom polju od 14,1 T i opremljen je s dvije probe:
  - inverzna proba trostruke rezonancije uz široki raspon frekvencija ozračivanja sa z gradijentom (TBI-z Inverse Triple Resonance Broadband Probehead H-X/BB-D 5 mm, z gradient BB range)
  - direktna proba širokog raspona frekvencija ozračivanja sa z-gradijentom (BBO-z Broadband Probehead BB-H-D 5 mm with z-gradient).
  Probe spektrometra AV 600 imaju raspon frekvencija od 27,9 do 242,9 MHz (moguće je snimati jezgre od 109Ag-31P).

  Na instrumentu je moguće snimanje spektara NMR isključivo otopljenih spojeva i to u temperaturnom rasponu od -50°C do 120°C korištenjem svih raspoloživih suvremenih jedno- i višedimenzijskih tehnika spektroskopije NMR.

  Radno i mjerno područje

  27,9 do 242,9 MHz

  Proizvođač

  Bruker Biospin

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.bruker-biospin.com

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  http://nmr.chem.uiowa.edu/manuals-AMX600.html

 • Slike
  Spektrometar NMR Bruker AV600
  Spektrometar NMR Bruker AV600

Natrag