Spektrometar NMR Bruker Avance 600 (Šestar ID: 48)Autoriziran

Spektrometar NMR Bruker Avance 600
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  AV600 NMR

  Inventarni broj

  0031343

  Opći opis

  Spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije (NMR) je znanost koja koristi magnetska svojstva jezgri atoma za istraživanje interakcija materije s elektromagnetskim zračenjem. Analizom spektara NMR dobivaju se vrijedne informacije o strukturi, dinamici te kemijskom okolišu molekule.
  Spektroskopiju NMR najčešće koriste kemičari i biokemičari pri istraživanju svojstava organskih molekula. Spojevi manje molekulske mase često se istražuju samo pomoću jednodimenzijskih tehnika NMR i to 1H i 13C APT ili 13C{1H}, dok je pri istraživanju spojeva veće molekulske mase (peptidi, proteini, nukleinske kiseline) neophodno korištenje i višedimenzijskih tehnika NMR.
  Spektrometar NMR Bruker Avance 600 opremljen je supravodljivim magnetom gustoće magnetskog toka 14 T te s dvije probe za uzorke isključivo u tekućem stanju: direktnom dvokanalnom probom - BBO (širokopojasni kanal i kanal 1H te referentni kanal 2H) i indirektnom trokanalnom probom - TBI (kanal 1H i širokopojasni kanal te referentni kanal 2H). Širokopojasni kanali (raspona frekvencija od 24 do 243 MHz) omogućuju analizu većine izotopa (od 107Ag do 31P). Mjerenja je moguće provoditi u rasponu temperatura od 223 do 373 K.

  Uža područja primjene

  kemija (sinteza spojeva, lijekovi, materijali i sl.)

  Namjena instrumenta

  analiza strukture molekula za uzorke u tekućem stanju

  Popis usluga

  snimanje i interpretacija spektara NMR

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  strukturna analiza

  Primjene

  određivanje strukture

  Ključne riječi

  spektroskopija NMR, NMR

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  300

  Godina proizvodnje

  2002

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Centar za NMR

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička c. 54

  Krilo/Kat/Soba

  NMR/7

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

  Upute za korisnike

  Zajedno s uzorkom potrebno je donijeti ispunjen Zahtjev koji je moguće pokupiti na adresi: https://www.irb.hr/Zajednicke-jedinice-za-znanstvenu-potporu/Centar-za-NMR/Usluge/Ekspertno-snimanje-i-interpretacija-spektara-NMR

  Cjenik korištenja

  Komercijalna cijena jednog sata snimanja je 250,00 kn (+PDV), a interpretacija spektra je prema dogovoru ovisno o pojedinom slučaju.

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Servis uz naplatu

  priprema i obrada uzorka, analiza uzorka, interpretacija dobivenih rezultata, prema raspoloživom cjeniku

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Željko Marinić

  Titula

  mr. sc.

  E-mail

  zmarinic@irb.hr

  Telefon

  01 457 12 29

  Faks

  01 468 00 85

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Vilko Smrečki

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  smrecki@irb.hr

  Telefon

  01 456 09 44

  Faks

  01 468 00 85

 • Karakteristike

  Model

  Bruker Avance 600

  Radno i mjerno područje

  od 24,29 do 600,13 MHz; od -50 do 100 °C

  Proizvođač

  Bruker Corporation

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.bruker.com/products/mr/nmr.html

  Popratna i dodatna oprema

  Dvije probe za uzorke isključivo u tekućem stanju:
  - direktna dvokanalna proba - BBO (širokopojasni kanal i kanal 1H te referentni kanal 2H) i
  - indirektna trokanalna proba - TBI (kanal 1H i širokopojasni kanal te referentni kanal 2H).
  Širokopojasni kanali (raspona frekvencija od 24 do 243 MHz) omogućuju analizu većine izotopa (od 107Ag do 31P).

 • Slike
  Spektrometar NMR Bruker AV600
  Spektrometar NMR Bruker AV600
 • Dokumenti

Natrag