FTIR spektrometar sa dodacima (Šestar ID: 475)Autoriziran

 • Opći podaci o instrumentu

  Kategorija

  srednja

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, servis uz naplatu za sve korisnike

  Cjenik korištenja

  Cijena po satu za interne korisnike 20,00 kn / 1 h

  Cijena po satu za interne korisnike koji imaju
  naručitelja izvan sustava znanosti 25,16 kn / 1 h

  Cijena po satu za korisnike u sustavu znanosti RH 35,95 kn + PDV / 1 h

  Cijena po satu za korisnike koji nisu u sustavu znanosti 371,66 kn + PDV / 1 h

  Znanstvena suradnja

  moguće samostalno korištenje

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Lidija-Marija Tumir

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  tumir@irb.hr

  Telefon

  1775

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Marija Matković

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  marija.matkovic@irb.hr

  Telefon

  1775

 • Karakteristike

  Proizvođač

  ABB Bomem

  Datum nabave

  1.1.2001

Natrag