Ramanov spektrometar (Šestar ID: 44)Autoriziran

Ramanov spektrometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Raman

  Opći opis

  Ramanov spektrometar tvrtke HORIBA Jobin Yvon model T64000 (proizveden 2007.g.) je uređaj za standardnu LASER Ramanovu i MICRO-Ramanovu spektroskopiju. Ramanova spektroskopija je metoda pomoću koje se istražuju vibracijska svojstva materije u čvrstom, tekućem i plinovitom stanju. Komplementarna je infracrvenoj spektroskopji. Zbog izuzetne osjetljivosti može registrirati molekulski sastav uzoraka volumena do jednog kubičnog mikrona. Iz toga razloga se u zadnje vrijeme Ramanovi spektrometri opremaju s mikroskopom koji omogućava mapiranje površinske raspodjele određene molekule, kemijskog spoja ili supstance.

  Uža područja primjene

  Ramanova spektroskopija nalazi veliku primjenu u istraživanjima novih materijala, fizici, kemiji, biologiji, medicini, zatim u forenzici, geologiji, likovnoj umjetnosti, arheologiji, itd.

  Namjena instrumenta

  Strukturna analiza molekula, kristala i amorfnih tvari na osnovu vibracijskih svojstava njihovih konstituenata.

  Popis usluga

  Snimanje Ramanovo spektra tvari u krutom, tekućem i plinovitom stanju. Snimanje temperaturen ovisnosti Ramanovih spektara u intervalu 10-800 K. Snimanje mikro-Ramanovih spektara i Ramansko mapiranje s razlučivanjem od ~ 1 mikrometra na ispitivanoj površin

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  strukturna analiza, površinska analiza

  Ključne riječi

  Spektroskopija, Raman, Struktura, Vibracijska analiza

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za fiziku materijala

  Laboratorij

  Laboratorij za molekulsku fiziku

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54

  Krilo/Kat/Soba

  VI Krilo/Podrum/Soba...

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  Snimanje Ramanovog spektra nepoznatog uzorka. Vibracijska interpretacija i analiza. Mapiranje Ramanovih spektara s površine uzorka. Izrada distribucije pojedine supstance na površini uzorka s rezolucijom do jednog mikrona. Ovisnost Ramanovih spektara o temperaturi za intervale 10-300 K i -196° do 600°C.

  Opis usluge

  Za gospodarstvene subjekte iz RH cijena snimanja jednog uzorka je 1.100 kuna + 22% PDV. Cijena je manja za 20% ako se naručuje desetak ili više snimanja odjednom, naravno pretpostavljajući odredjenu sličnost koja pomaže pripravi uzoraka.
  Uzorci mogu biti poslani poštom, spektri ili rezultati složenijih analiza upućuju se po dogovoru elektronskom ili redovitom poštom. Složenije analize posebno se dogovaraju; cijena ovisi o zahtjevnosti postupka. Primjera radi moguće je izvesti Ramansko mapiranje nekog uzorka, a cijena ove analize direktno ovisi o veličini površine koja se mapira i broju točaka (utrošak vremena rada uredjaja i visoko-stručne osobe). Za orijentaciju kreće se između 3.500 i 15.000 kuna + PDV.
  Prije svakog mapiranja obavezno se snimi nekoliko probnih spektara (u točkama koje nisu nasumično nego iskustveno izabrane) i tek tada se zaključuje ima li smisla raditi mapiranje. Ovime se izbjegava mogućnost skupog a neuspjelog eksperimenta.
  Svakog korisnika ljubazno pitamo za neki vid deklaracije, opisa uzoraka u smislu garancije da uzorci nisu vrlo toksični, kancerogeni ili eksplozivni. Rukovanje u standardnom slučaju: mala količina uzorka (red veličine 1mm3) se utiskuje u indij foliju radi boljeg odvođenja topline i tada analizira mikro-Ramanom. Površinska rezolucija je obično oko 1 μm.
  Rad za institucije koje financira MZOŠ i MK (fakulteti, instituti, muzeji i sl.) dogovara se mimo ovdje iznesenih okvira, kao i istraživanja za naručioce izvan Republike Hrvatske.
  Instrument se koristi isključivo uz stručnu asistenciju ovlaštenih samostalnih operatora.

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Mile Ivanda

  Titula

  Dr.sc.

  E-mail

  ivanda@irb.hr

  Telefon

  01/4560928

  Faks

  01/4680112

  Mobitel

  095-8226509

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Vlasta Mohaček Grošev

  Titula

  Dr.sc.

  E-mail

  mohacek@irb.hr

  Telefon

  01/4561020

  Faks

  01/4680112

 • Karakteristike

  Model

  Jobin Yvon T64000

  Princip rada i mjerna tehnika

  Spektrometar Jobin Yvon T64000 je trostruki monokromatorski sistem koji se sastoji od dvostrukog predmonokromatora (stage 1 and 2, na slici 1) i spektrometarskog dijela (stage 3 na istoj slici). Predmonokromator može raditi dva načina - u suptraktivnom i aditivnom modu. Suptraktivni mod rada omogućava jako potiskivanje elastično raspršenog laserskog svjetla tzv. „stray light“ što omogućava snimanje niskofrekventnih Ramanovih spektara do 3 cm-1. S druge strane aditivni mod omogućava najveću spektralnu rezoluciju. CCD detektor Symphony I tvrtke Cryogenic s poljem piksela 1024 x 256 je hlađen tekućim dušikom do temperature 140 K. Srednja kvantna efikasnost mu je u spektralnom podrucju 400-900 nm oko 40%, te je stoga optimalan za standardnu primjenu u vidljivom području. Drugi CCD detektor Symphony II s poljem piksela 2048 x 512 isto tako tvrtke Cryogenic je dizajniran za UV spektralno podrucje od 200 do 900 nm s srednjom kvantnom efikasnošću od 60%. Proces mjerenja i upravljanja kontrolira LabSpec software.

  U kompletu s Ramanovim spektrometrom je i mikroskopsko postolje s kontrolerom LINKAM THMS600 za temperaturno ovisna mjerenja. Sistem THMS600 je jedan od najpopularnijih grijaćih / hladećih postolja univerzalne primjene s visokim vrijednostima brzina grijanja / hladjenja i s visokom točnošću i stabilnosti temperature koja iznosi do 0.1°C. LINKAM THMS600 je opremljen s CI94 temperaturnim kontrolerom i LNP94 pumpom za tekući dušik. Radne temperature su u intervalu od -196° do 600°C. Precizna kontrola toka tekućeg dušika omogućava kontrolu brzine hlađenja od 130 oC/min do 0.1 oC/min. Software Linksys 32 u realnom vremenu očitava temperaturu, kontrolira parametre grijanja/hlađenja kao što su brzina, granične vrijednosti, te vrijeme zadržavanja na pojedinoj temperaturi.

  Radno i mjerno područje

  Vibracijsko područje 3-7000 cm-1. Spektralno područje 400-1100 nm.

  Proizvođač

  HORIBA Jobin Yvon model

  Nabavna cijena

  2300000

  Vijek trajanja

  20 godina

  Popratna i dodatna oprema

  Kriostat s zatvorenim ciklusom helija za snimanje na temperaturama 10-300 K.

 • Slike
  Ramanov spektrometar Jobin Yvon T64000
  Ramanov spektrometar Jobin Yvon T64000
  Optički dijagram za trostruki aditivni i jednostruki suptraktivni mod rada.
  Optički dijagram za trostruki aditivni i jednostruki suptraktivni mod rada.
  LINKAM THMS 600 grijaće / hladeće postolje, CI94 temperaturni kontroler, LNP94 pumpa za tekući dušik.
  LINKAM THMS 600 grijaće / hladeće postolje, CI94 temperaturni kontroler, LNP94 pumpa za tekući dušik.

Natrag