Uređaj za spektrometriju fotoelektrona rendgenskim zrakama (Šestar ID: 435)

Uređaj za spektrometriju fotoelektrona rendgenskim zrakama
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  XPS

  Inventarni broj

  877 (Sveučilište u Rijeci)

  Opći opis

  Uređaj za spektrometeriju fotoelektrona rendgenskim zrakama (XPS) je visokovakumski uređaj koji koristi rendgensko zračenje za ispitivanje površne čvstih materijala. Rendgensko zračenje može pobuditi elektron s površine materijala, ukoliko je njegova energija veća od energije vezanja elektrona u materijalu. Pobuđeni fotoelektroni se emitiraju samo iz površinskih slojeva materijala (1-10 nm udaljenosti od površine) – što XPS čini površinskom tehnikom. Energija fotoelektrona karakteristična je za atom iz kojeg se emitira, čime se može odrediti elementni sastav površine uzorka. Budući da se energija vezanja elektrona malo mijenja u ovisnosti o kemijskom okruženju atoma, ovom tehnikom je moguće dobiti informacije o kemijskom vezanju atoma na površini materijala. XPS se može koristi za dobivanje informacija o prisutnim elementima i njihovom kemijskom vezanju na površine bilo kojeg čvrstog tijela.

  Uža područja primjene

  fizika materijala, površinska fizika

  Namjena instrumenta

  analiza elementnog sastava površine, ispitivanje kemijskog vezanja atoma na površini uzorka

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://phy.uniri.hr/hr/ustroj/29-hr/ustroj/laboratoriji/792-spektroskopija-elektrona-x-zrakama.html

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Osnivanje Laboratorija za fiziku površina i materijala (povratnički projekt Hrvatske zaklade za znanost)

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  površinska analiza

  Primjene

  određivanje kemijske veze

  Ključne riječi

  rendgensko zračenje, elektronska spektroskopija, kemijska analiza

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  40

  Godina proizvodnje

  2009

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije
  Radmile Matejčić 2, Rijeka

  Zavod

  Zavod za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku

  Laboratorij

  Laboratorij za fiziku površina

  Grad

  Rijeka

  Ulica i broj

  Radmile Matejčić 2

  Krilo/Kat/Soba

  O-S20

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

  Upute za korisnike

  Uzorci za analizu moraju biti u krutom stanju (čvrsti ili u praškastom obliku), nije dozvoljen samostalan rad vanjskim korisnicima na instrumentu - mjerenje i analizu rezultata rade ovlašteni korisnici.

  Popis ovlaštenih korisnika

  doc. dr. sc. Robert Peter (Odjel za fiziku i Centar za mikro- i nanoznanosti, Sveučilište u Rijeci)
  doc. dr. sc. Iva Šarić (Odjel za fiziku i Centar za mikro- i nanoznanosti, Sveučilište u Rijeci)
  doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac (Odjel za fiziku i Centar za mikro- i nanoznanosti, Sveučilište u Rijeci)
  prof. dr. sc. Mladen Petravić (Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci)

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Robert Peter

  Titula

  doc. dr. sc.

  E-mail

  rpeter@uniri.hr

  Telefon

  051 584 621

  Faks

  051 584 649

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Ivana Jelovica Badovinac

  Titula

  doc. dr. sc.

  E-mail

  ijelov@uniri.hr

  Telefon

  051 584 607

  Faks

  051 584 649

 • Karakteristike

  Model

  SPECS XPS spektrometar

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.specs.de/cms/front_content.php?idcat=295

  Princip rada i mjerna tehnika

  XPS spektrometar analizira energiju fotoelektrona, pobuđenih s površine materijala pomoću monokromatskog rendgenskog zračenja. Uz elementnu analizu površine materijala, male razlike u energiji vezanja elektrona u atomu daju informacije o načinu kemijskog vezanja atoma na površini materijala.

  Radno i mjerno područje

  raspon energija elektrona: 0-2900 eV

  Proizvođač

  SPECS, Berlin, Njemačka

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.specs.de/cms/front_content.php?idcat=209

  Nabavna cijena

  1800000

  Datum nabave

  1.1.2009

  Vijek trajanja

  15 godina

  Ostale tehničke karakteristike

  a) monokromatizirani izvor rendgenskih zraka (FOCUS 500):
  - duala anoda (Al/Ag) – Al Kα (1486.74 eV) or Ag Lα (2984.3 eV)
  - monokromator - kvarcni momokristal
  - mogućnost rada u fokusirajućem modu
  b) precizan XYZ manipulator nosača uzoraka s kontroliranim grijanjem i hlađenjem
  c) hemisferični analizator energije elektrona (PHOIBOS 100 MCD-5):
  - promjer 100 mm
  - detektor s 5 kanala
  - rezolucija 0.85 eV (nefokusirajući način rada) ili 0.6 eV (fokusirajući način rada)
  d) elektronski top za neutralizaciju površine (FG500)
  d) ionski top za niskoenergetske ione inertnih i reaktivnih plinova (IQE 11/35) - raspon energija 0.3 - 5 keV, ionski snopovi velikog promjera, koristi se prvenstveno za ionsku implantaciju
  e) ionski top s fokusiranom ionskom zrakom i diferencijalnim pumpanjem (IQE 12/38) - raspon energija 0.3 - 5 keV, promjer ionske zrake: 160 μm, raster ionske zrake u X-Y smjeru: ±5 mm, koristi se prvenstveno za ionsko rasprašivanje
  f) analizator rezidualnih plinova u komori (Prisma Plus QMG 220)

 • Slike
  XPS spektrometar proizvođača SPECS
  XPS spektrometar proizvođača SPECS
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag