VEZANI SUSTAV TEKUĆINSKI KROMATOGRAF-SPEKTROMETAR MASA, VARIAN MS-500 (Šestar ID: 433)

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
  Braće Branchetta 20/1, Rijeka

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Čedomila Milin

  Titula

  Prof. dr. sc.

 • Karakteristike

  Proizvođač

  VARIAN BV Nizozemska

  Datum nabave

  1.1.2006

Natrag