Transas Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5.35) (Šestar ID: 416)

Transas Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5.35)
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  NTPRO 5000 - 5.35

  Inventarni broj

  3478

  Uža područja primjene

  Nautičke znanosti

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfri.uniri.hr/web/hr/radni_prostor_i_oprema.php

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  simulator

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  150

  Godina proizvodnje

  2016

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
  Studentska 2, Rijeka

  Zavod

  Zavod za nautičke znanosti

  Grad

  Rijeka

  Ulica i broj

  Studentska ulica 2

  Krilo/Kat/Soba

  423

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS, servis uz naplatu za sve korisnike

  Termini tečajeva za korisnike

  http://www.pfri.uniri.hr/web/hr/cip.php

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Đani Šabalja

  E-mail

  sabalja@pfri.hr

  Telefon

  +385 (0)51 338 411

  Faks

  +385 (0)51 336 755

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Davor Šakan

  E-mail

  sakan@pfri.hr

  Telefon

  +385 (0)51 338 411

  Faks

  +385 (0)51 336 755

 • Karakteristike

  Model

  Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5,35)

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.transas.com/products/simulation/navigational-simulators/NTPROSTCW

  Proizvođač

  Transas

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.transas.com

  Nabavna cijena

  2500000

  Datum nabave

  1.1.2008

  Detaljne tehničke karakteristike

  Navigacijski simulatori NTPro 5000 sastoji se od tri mosta koji su postavljeni u dvije zasebne prostorije. Na svakom mostu može se koristiti 49 matematičkih modela brodova i 48 plovidbenih područja. Svi mostovi su opremljeni sa sustavom nadzornih kamera (tri u svakoj prostoriji). Sva tri mosta imaju mogućnost povezivanja u jedan scenarij odnosno omogućena je međusobna interakcija i stvaranje zajedničkog scenarija odnosno zajedničke vježbe (Common scenario).
  Prvi most u konfiguraciji je FMB i sastoji se od dva ARPA radar uređaja (Bridge Master E, Furuno, Nucleus), dva ECDIS-a (Transas Navisailor 4000), upravljačke stanice, kormilarskog uređaja, AIS-a, GPS-a i VDR-a. Vizualizacija je prikazana pomoću sedam izlaznih kanala u sektoru od 210°. Prikaz vizualizacije od 180°je na cilindričnoj projekciji pomoću 5 projektora (Projection Designe). Krmeni pogled u sektoru od 2 x15° prikazan je pomoću 2 televizora (LG 55”). Simulator uključuje i TRANSAS GMDSS simulator, TRANSAS VTS 4000, te mogućnost spajanja s ERS 4000 simulatorom.
  Dva zasebna mosta smještena su u prostoriji do FMB. Jedan most opremljen je s dva multifunkcionalna prikaza MFD (Navisailor 4000, Chart radar), upravljačkom konzolom (Conning Display) i DP konzolom.
  Drugi most opremljen je s jednim multifunkcionalnim prikazom, upravljačkom konzolom i DP konzolom.
  Svaki most opremljen je jednim zasebnim LCD projektorom visoke rezolucije gdje je omogućena vizualizacija na platnu u sektoru od 60°.

 • Slike
  Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5,35)
  Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5,35)
  Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5,35)
  Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5,35)
  Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5,35)
  Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5,35)
   	Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5,35)
  Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5,35)
  Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5,35)
  Navi-Trainer Professional 5000 - (NTPRO 5000 - 5,35)

Natrag