Konfokalni mikroskop sa sučeljem za lasersko skeniranje (Šestar ID: 409)

 • Opći podaci o instrumentu

  Kategorija

  kapitalna

  Procijenjeni broj korisnika

  15

  Godina proizvodnje

  2011

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
  Braće Branchetta 20/1, Rijeka

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Mirjana Kunišek

 • Karakteristike

  Proizvođač

  Carl Zeiss (dobavljač Carl Zeiss d.o.o.,Zagreb)

  Nabavna cijena

  2250000

  Datum nabave

  1.1.2011

  Vijek trajanja

  10

Natrag