Konfokalni lasersko-skenirajući mikroskop FV300 (Šestar ID: 408)

 • Opći podaci o instrumentu

  Kategorija

  kapitalna

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
  Braće Branchetta 20/1, Rijeka

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Tihana Lenac Roviš

  Titula

  prof. dr. sc.

 • Karakteristike

  Proizvođač

  Olympus

  Nabavna cijena

  913780

  Datum nabave

  1.1.2002

Natrag