EPR spektrometar Bruker FT-EPR 580E (Šestar ID: 40)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  EPR/ESR

  Opći opis

  EPR (Electronic Paramagnetic Resonance ili ravnopravno drugo ime ESR, Elektron Spin Resonance) je spektroskopska tehnika kojom se detektiraju paramagnetske čestice (čestice koje posjeduju nespareni elektron)

  Uža područja primjene

  Široko područje u istraživanju materije

  Namjena instrumenta

  Detekcija paramagnetskih centara

  Popis usluga

  Detekcija slobodnih radikala, paramagnetskih centara, Dozimetrija

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.irb.hr/hr/str/zfk/labs/LMR/

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  strukturna analiza, magnetska analiza

  Primjene

  vizualizacija

  Ključne riječi

  ESR, EPR, ENDOR, FT-EPR, Impulsni EPR

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Fizička kemija

  Laboratorij

  Laboratorij za magnetske rezonancije

  Krilo/Kat/Soba

  III krilo soba 022

 • Uvjeti korištenja

  Upute za korisnike

  Samostalni rad na spektrometru zahtjeva značajno predznanje iz fizike magnetskih rezonancija

  Cjenik korištenja

  Jedna vrsta proizvoda (snimanje spektara na sobnoj temperaturi i njihova analiza)
  700 kn (1 norma sat)

  Popis ovlaštenih korisnika

  Dr. Boris Rakvin,
  Dr. Marina Ilakovac-Kveder
  Dr. Nadica Maltar Strmečki
  Dr. Dijana Žilić

  Termini tečajeva za korisnike

  Po dogovoru

  Znanstvena suradnja

  moguće samostalno korištenje

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  1. detekcija slobodnih radikala u otopinama (npr. Antioksidacijska svojstva tekućina kao što su sokovi, ulja, vina i sl.)
  2. detekcija paramagnetskih centara u materijalima (npr. Može se dokazati da li je hrana sterilizirana zračenjem)
  3. dozimetrija
  4. detekcija za zdravlje škodljivih elemenata (npr. mangan, krom) koji se npr. koriste u proizvodnjih materijala za implantate

  Opis usluge

  1. industrija pića
  2. mesna industrija
  3. vještačenje uvoza prehrambenih artikala s obzirom na sterilizaciju
  4. medicina, posebice stomatologija

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Boris Rakvin

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  rakvin@irb.hr

  Telefon

  4680194

  Faks

  4680245

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Marina Ilakovac Kveder

  Titula

  Dr.sc.

  E-mail

  kveder@irb.hr

  Telefon

  4561136

  Faks

  4680245

 • Karakteristike

  Model

  Bruker FT-EPR 580E

  Proizvođač

  Bruker

 • Slike
  EPR spektrometar
  EPR spektrometar
  EPR spektrometar
  EPR spektrometar

Natrag