EPR spektrometar Bruker FT-EPR 580E (Šestar ID: 40)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  EPR/ESR

  Opći opis

  EPR (Electronic Paramagnetic Resonance ili ravnopravno drugo ime ESR, Electron Spin Resonance) je spektroskopska tehnika kojom se detektiraju paramagnetske čestice (čestice koje posjeduju nespareni spin elektrona)

  Uža područja primjene

  Široko područje u istraživanju materije

  Namjena instrumenta

  Detekcija paramagnetskih centara

  Popis usluga

  Detekcija slobodnih radikala, paramagnetskih centara, Dozimetrija

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.irb.hr/hr/str/zfk/labs/LMR/

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Elektronska spinska rezonancija u sustavima s paramagnetskim česticama

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  strukturna analiza, magnetska analiza

  Primjene

  vizualizacija

  Ključne riječi

  ESR, EPR, ENDOR, FT-EPR, Impulsni EPR

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Fizička kemija

  Laboratorij

  Laboratorij za magnetske rezonancije

  Krilo/Kat/Soba

  III krilo soba 022

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Upute za korisnike

  Samostalni rad na spektrometru zahtjeva značajno predznanje iz fizike magnetskih rezonancija

  Cjenik korištenja

  Jedna vrsta proizvoda (snimanje spektara na sobnoj temperaturi i njihova analiza) za korisnike koji nisu u sustavu znanosti je
  1.160,00 kn + pdv kn (1 norma sat)

  Popis ovlaštenih korisnika

  Dr. sc. Marina Ilakovac-Kveder
  Dr. sc. Dijana Žilić
  Dr. sc. Boris Rakvin
  Dr. sc. Jurica Jurec
  Dr. sc. Nadica Maltar Strmečki

  Termini tečajeva za korisnike

  Po dogovoru

  Znanstvena suradnja

  moguće samostalno korištenje

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  1. detekcija slobodnih radikala u otopinama (npr. Antioksidacijska svojstva tekućina kao što su sokovi, ulja, vina i sl.)
  2. detekcija paramagnetskih centara u materijalima
  3. dozimetrija
  4. detekcija za zdravlje škodljivih elemenata (npr. mangan, krom, željezo, bakar) koji se npr. koriste u proizvodnjih medicinskih materijala

  Opis usluge

  1. industrija pića
  2. industrija hrane (sterilizacija hrane ionizirajućim zračenjem)
  3. medicina
  4. fizika materijala

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Marina Ilakovac Kveder

  Titula

  Prof. dr. sc.

  E-mail

  kveder@irb.hr

  Telefon

  (01) 4680194

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Dijana Žilić

  Titula

  Dr.sc.

  E-mail

  Dijana.Zilic@irb.hr

  Telefon

  (01) 4680194

 • Karakteristike

  Model

  Bruker FT-EPR 580E

  Proizvođač

  Bruker

 • Slike
  EPR spektrometar
  EPR spektrometar
  EPR spektrometar
  EPR spektrometar

Natrag