2D FlowMaster PIV System (Šestar ID: 398)

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
  Vukovarska 58, Rijeka

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Bernard Franković

 • Karakteristike

  Proizvođač

  LaVision, Goettingen, Njemačka

  Nabavna cijena

  619562

  Datum nabave

  1.1.2008

Natrag