Uređaji za određivanje Zeta-potencijala ( Zetasizer 2000) (Šestar ID: 397)

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
  Ulica Franje Kuhača 20, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Marijan Šeruga

 • Karakteristike

  Proizvođač

  Malvem, UK

  Datum nabave

  1.1.2003

Natrag