ABI PRISM 7000 SDS (Šestar ID: 368)

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek
  Cara Hadrijana 10/E, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Jasenka Wagner

 • Karakteristike

  Proizvođač

  Applied Biosystems

  Datum nabave

  1.1.2005

Natrag