ABI PRISM 310 genetički analizator (Šestar ID: 367)

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek
  Cara Hadrijana 10/E, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Snježana Džijan

 • Karakteristike

  Proizvođač

  Applied Biosystems

  Datum nabave

  1.1.1999

Natrag