Difraktometar rendgenskih zraka na prašcima - Empyrean (Šestar ID: 3549)Autoriziran

Difraktometar rendgenskih zraka na prašcima - Empyrean
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  PXRD

  Inventarni broj

  48439

  Popis usluga

  Snimanje difraktograma na praškastim uzorcima, analiza difraktograma

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Otvorene znanstveno informacijske platforme - OZIP

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  difraktometar

  Vrsta analize

  strukturna analiza, fazna analiza

  Primjene

  određivanje strukture i/ili faznog sastava

  Ključne riječi

  Difrakcija rendgenskih zraka, strukturna analiza

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  20

  Godina proizvodnje

  2021

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za kemiju materijala

  Laboratorij

  Laboratorij za sintezu novih materijala

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54

  Krilo/Kat/Soba

  X/0/A001a

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS, servis uz naplatu za sve korisnike

  Cjenik korištenja

  Uzorke za snimanje donijeti/poslati dr. sc. A. Puškariću, a rezervaciju termina (samo samostalni korisnici) zatražiti preko:
  andreas.puskaric@irb.hr
  Naplaćuje se svakih započetih 30 min snimanja/rezervacije termina, a ako je snimanje kraće naplaćuje se 30 min, prema cjeniku:


  Akademska zajednica RH: 104,00 kn + PDV
  Korisnici izvan akad. zajednice RH: 419,00 kn + PDV

  Popis ovlaštenih korisnika

  Dr. sc. Josip Bronić
  Dr. sc. Stjepko Krehula
  Dr. sc. Andreas Puškarić
  Dr. sc. Lidija Androš Dubraja
  Dr. sc. Tatjana Antonić Jelić
  Dr. sc. Ana Palčić
  Dr. sc. Željka Petrović
  Marijan Marcijuš, dipl. prof.
  Đurđica Brlek

  Termini tečajeva za korisnike

  Prema potrebama

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Servis uz naplatu

  priprema i obrada uzorka, analiza uzorka, interpretacija dobivenih rezultata, prema raspoloživom cjeniku

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  Određivanje strukture uzorka, (semi)kvantitatvna identifikacija kristalnih faza u uzorku.

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Josip Bronić

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  josip.bronic@irb.hr

  Telefon

  01 456 0991

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Andreas Puškarić

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  andreas.puskaric@irb.hr

  Telefon

  01 456 1103

 • Karakteristike

  Model

  Empyrean

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/empyrean-range/empyrean

  Radno i mjerno područje

  -111deg<2Theta<168deg

  Proizvođač

  Malvern Panalytical

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/empyrean-range/empyrean

  Nabavna cijena

  2000000

  Vijek trajanja

  10 g.

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/empyrean-range/empyrean

  Popratna i dodatna oprema

  Bragg-Brentano optika s mjenjačem uzoraka, visokotemperaturna kamera (HTK1200 - do 1200 C), modul za SAX, modul za GI

 • Slike
  Uređaj za difrakciju rendgenskih zraka na prašcima - Empyrean
  Uređaj za difrakciju rendgenskih zraka na prašcima - Empyrean
  PXRD - Empyrean
  PXRD - Empyrean
 • Linkovi

Natrag