Shimadzu Nexera XR LCMS-2020 (Šestar ID: 3506)Autoriziran

Shimadzu Nexera XR LCMS-2020
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  LC-MS Shimadzu

  Inventarni broj

  48270

  Opći opis

  Tekućinski kromatograf sa detektorom s nizom dioda i spektrometrom masa (jednostruki kvadrupol) za kvalitativnu i kvantitativno analizu organskih spojeva.

  Uža područja primjene

  analitička kemija, organska kemija

  Namjena instrumenta

  kvalitativna i kvantitativna analiza organskih spojeva

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  OZIP

  Kategorija

  srednja

  Ključne riječi

  tekućinska kromatografija, PDA detektor, spektrometrija masa

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2020

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za organsku kemiju i biokemiju

  Laboratorij

  Laboratorij za biomimetičku kemiju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička cesta 54

  Krilo/Kat/Soba

  II/125A

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Lidija Brkljačić

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  lidija.brkljacic@irb.hr

  Telefon

  01 4561 111/1865, 1309

 • Karakteristike

  Detaljne tehničke karakteristike

  LC:
  Binarna pumpa
  Autosampler
  Degaser
  Grijač kolone
  Detektor s nizom dioda (PDA)

  Spektrometar masa s jednostrukim kvadrupolom

 • Slike
  Shimadzu Nexera XR LCMS-2020
  Shimadzu Nexera XR LCMS-2020
 • Dokumenti

Natrag