Shimadzu LC40 Nexera Lite (PDA, FL detektor) (Šestar ID: 3505)

Shimadzu LC40 Nexera Lite (PDA, FL detektor)
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  LC-PDA-FL Shimadzu

  Inventarni broj

  48271

  Opći opis

  Tekućinski kromatograf s detektorom niza dioda i fluorescencijskim detektorom za kvantitativnu i kvalitativnu analizu kiralnih spojeva.

  Uža područja primjene

  organska kemija, analitička kemija

  Namjena instrumenta

  separacije kiralnih spojeva

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  OZIP

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  kromatograf

  Ključne riječi

  liquid chromatography, chiral separation, PDA detector, FL detector,

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2020

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za organsku kemiju i biokemiju

  Laboratorij

  Laboratorij za biomimetičku kemiju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička cesta 54

  Krilo/Kat/Soba

  II/125A

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Lidija Brkljačić

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  lidija.brkljacic@irb.hr

  Telefon

  01 4561 111/1865, 1309

 • Karakteristike

  Detaljne tehničke karakteristike

  LC:
  Binarna pumpa
  Autosampler
  Degaser
  Grijač kolone
  Detektor s nizom dioda (PDA)
  Fluorescencijski detektor

 • Slike
  Shimadzu LC40 Nexera Lite
  Shimadzu LC40 Nexera Lite

Natrag