Čitač mikrotitarskih pločica HiPo (Šestar ID: 3480)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  HiPo

  Inventarni broj

  47244

  Opći opis

  Čitač mikrotitarskih pločica HiPo MPP-96 kompaktni je stolni uređaj za mjerenje rezultata ELISA i mikrobioloških analiza na mikrotitarskim pločicama s 96 jažica. Fotometar je kontroliran putem računala (specijalizirani program QuantAssay).

  Uža područja primjene

  biologija, biomedicina

  Namjena instrumenta

  spektrofotometrijska analiza mikrotitrskih pločica (96 jažica)

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Terapijski potencijal neurosteroida i neurotrofina u demenciji

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar, spektrofotometar

  Vrsta analize

  spektrofotometrijska analiza, analiza bioloških uzoraka, fotometrijska detekcija

  Primjene

  mjerenje koncentracije, analiza bioloških uzoraka, molekularne i mikrobiološke analize

  Ključne riječi

  ELISA, čitač, pločice

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  3

  Godina proizvodnje

  2020

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za molekularnu medicinu

  Laboratorij

  Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička cesta 54

  Krilo/Kat/Soba

  5. krilo/suteren/soba 29

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici

  Znanstvena suradnja

  moguće samostalno korištenje

  Je li instrument prenosiv

  da

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Dubravka Švob Štrac

  Titula

  izv. prof. dr. sc.

  E-mail

  dsvob@irb.hr

  Telefon

  +385 1 457 1365

 • Karakteristike

  Model

  Microplate Photometer HiPo MPP-96

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://biosan.lv/products/general-lab-equipment/densitometers/hipo-mpp-96-microplate-photometer/

  Proizvođač

  BioSan

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://biosan.lv/

  Nabavna cijena

  47894

Natrag