Homogenizator Homex 6 (Šestar ID: 3425)

Homogenizator Homex 6
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Homogenizator Homex 6

  Inventarni broj

  PMF 18698

  Opći opis

  Homogenizator Homex 6

  Uža područja primjene

  botanika, genetika, mikrobiologija

  Namjena instrumenta

  Homogenizacija biljnih tkiva u svrhu ekstrakcije nukleinskih kiselina mikrobnih patogena koji će se podvrgnuti visokoprotočnom Nanopore-sekvenciranju i ostalim postupcima u rješavanju problema dijagnostike i epidemiologije biljnih patogena

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Visokoprotočno Nanopore-sekvenciranje mikrobnih genoma u rješavanju problema dijagnostike i epidemiologije biljnih patogena

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  homogenizator

  Vrsta analize

  sekvenciranje genoma

  Ključne riječi

  homogenizator

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2021

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  , Zagreb

 • Slike
  Homogenizator Homex 6
  Homogenizator Homex 6

Natrag