Cockcroft-Walton akcelerator 300 keV - neutronski generator (Šestar ID: 33)Autoriziran

Cockcroft-Walton akcelerator 300 keV - neutronski generator
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  - Tip akceleratora: linearni elektrostatski akcelerator maksimalne energije ubrzavanja jednostruko nabijenih iona do 300 keV.
  - Izvor visokog napona: visokonaponski uljni transformator od 150 kV, selenski ispravljač i udvostručitelj napona za 300 kV.
  - Ionski izvor:
  R-F ionski izvor s kapacitivnom vezom (60 MHz, 120 W); ioni: pozitivni ioni H, 2H,
  3He, 4He te ioni Na, N i O;
  Mogućnost generiranja i ubrzavanja molekularnih iona
  Uz određene preinake moguće je ubrzavanje elektrona
  Maksimalna struja kontinuiranog ionskog snopa: 1 mA
  - Vođenje ionskog snopa: prethodno fokusiranje (gap lens), akceleriranje i jako fokusiranje kvadrupolnim elektrostatskim dubletom; elektrostatski deflektori, kvadrantni kolimator za monitoriranje pozicije snopa, i magnetski dipolni analizator snopa s izlaznim portovima na 0° i +/-30°. Magnetski analizator se napaja s novim SM 30-200 (DELTA ELEKTRONIKA BV) uređajem za napajanje
  - Tri eksperimentalne linije za vođenje ionskog snopa do eksperimentalnog uređaja. Linije spojene na portove +/-30° snabdjevene su vodom hlađenim sistemima za manipuliranje tricijskim i deuterijskim metama za generiranje neutrona, kao i sistemom za detekciju neutronu pridruženih čestica u svrhu preciznog određivanja neutronskog fluksa, odnosno apsorbiranih doza neutrona s točnosti od 3% (za 14.5 MeV neutrone). Linija na portu -30° je predviđena, također, za montiranje niskotlačne besprozorne plinske mete i sistema za diferencijalno vakuumsko pumpanje.
  Linija na portu 0° je predviđena za montiranje niskotlačne besprozorne plinske mete i sistema za diferencijalno vakuumsko pumpanje, kao i za montiranje rotacijske tricijske mete.

  - Vakuumski sistem akceleratora:
  - glavna turbomolekularbna pumpa s pripadnom predpumpom;
  - turbomolekularna pumpa s pripadnom predpumpom za pumpanje eksperimentalnih linija za vođenje snopa;
  - sistem za mjerenje vakuuma u akceleratoru i eksperimentalnim linijama.

  - Neutronski generator: neutroni se generiraju na stacionarnim metama na linijama +/-30°
  preko nuklearnih reakcija:
  3H(2H,n)4He za neutrone od 14 MeV; maksimalni fluks 5×10^9 n/4ps
  2H(2H,n)3He za neutrone od 2.5 MeV; maksimalni fluks 10^8 n/4ps
  Eksperimentalna linija na 0° omogućava korištenje rotacione tricijske mete za generiranje neutronskih flukseva do 5-6×10^10 n/4ps.
  Pored kontinuiranih ionskih snopova, principu je moguće generiranje i pulsiranih snopova deuterona, odnosno neutrona. U tu je svrhu u driftnu sekciju akceleratora ugrađen sinusni 2.5 MHz pulser i otklonski sistem, koji u kombinaciji s klistronskim modulatorom brzina na liniji +30° omogućava dobivanje pulsiranih snopova frekvencije od 5 MHz s vremenskom širinom od 2.6 ns. Ovaj sistem je konstruiran i ugrađen vlastitim naporima prije dvadesetak godina. Dotrajali cijevni elektronski sistem za pulsiranje nužno je zamijeniti novim u solid state tehnologiji, ukoliko bi za to bilo zainteresiranih korisnika. Također je u principu moguće pulsiranje s pravokutnim pulsevima u mikrosekundnom i milisekundnom području uz ugradnju nove elektronike za pulsiranje.

  Uža područja primjene

  određivanje elementalnog sastava aktivacionom analizom, dozimetrija, kalibracija neutronskih detektora

  Namjena instrumenta

  ubrzavanje atomarnih i molekularnih iona i generiranje neutrona (neutronski generator). Neophodan uređaj za aktivacionu analizu brzim neutronima u svrhu elementalne analize raznih uzoraka, za dozimetrijsak istraživanja, za ozračivanja bioloških uzoraka, i

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.irb.hr/en/str/zef/z3labs/ltf/Oprema/

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  akcelerator

  Vrsta analize

  aktivaciona analiza

  Primjene

  radijacija

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za eksperimentalnu fiziku

  Laboratorij

  Laboratorij za nuklearnu fiziku

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54

  Krilo/Kat/Soba

  Dodatni eksperimentalni prostor (DEP)

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Milivoj Uroić

  Titula

  dr.sc.

  E-mail

  milivoj.uroic@irb.hr

  Telefon

  4561 026

  Faks

  01 46 80 239

  Mobitel

  091 / 5646-347

 • Slike
  Komandni pult CW akceleratora
  Komandni pult CW akceleratora
  Cockcroft-Wakton akcelerator; neutronski generator
  Cockcroft-Wakton akcelerator; neutronski generator

Natrag