Tekućinska kromatografija ultravisoke razlučivosti (UPLC) (Šestar ID: 3070)

Tekućinska kromatografija ultravisoke razlučivosti (UPLC)
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Shimadzu Nexera X2 LC30

  Opći opis

  Kromatografski uređaj služi za određivanje koncetracija uzoraka i razdvajanje komponenti iz smjese na osnovi kemijskih interakcija između tvari koja se analizira i stacionarne faze u stupcu.

  Uža područja primjene

  Analiza tekućih uzoraka

  Namjena instrumenta

  Kromatografska analiza uzoraka

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Znanstveni Centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  kromatograf

  Vrsta analize

  kromatografska separacija

  Ključne riječi

  tekućinska kromatografija, kromatografska analiza

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  5

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek

  Zavod

  Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju

  Laboratorij

  127

  Grad

  Osijek

  Ulica i broj

  Ulica cara Hadrijana 8/a

  Krilo/Kat/Soba

  1/127

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Doc. dr. sc. Olivera Galović

  Titula

  Docent

  E-mail

  ogalovic@kemija.unios.hr

  Telefon

  031/399-971

  Faks

  031/399-969

 • Karakteristike

  Model

  Shimadzu Nexera X2 LC30

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.shimadzu.com/an/nexera-x2/index.html

  Proizvođač

  Shimadzu

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.shimadzu.com/

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://www.shimadzu.com/an/nexera-x2/index.html

 • Slike
  Shimadzu Nexera X2 LC30
  Shimadzu Nexera X2 LC30

Natrag