Transmijski elektronski mikroskop FEI-PHILIPS EO-MORGAGNI (Šestar ID: 302)

 • Opći podaci o instrumentu

  Kategorija

  kapitalna

  Procijenjeni broj korisnika

  30

  Godina proizvodnje

  2002

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  , Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Petra Peharec Štefanić

 • Karakteristike

  Proizvođač

  FEI, Eindhoven, Nizozemska

  Nabavna cijena

  1639344

  Datum nabave

  1.1.2002

  Vijek trajanja

  20

Natrag