Uređaj za temperiranje (temperirka) Pastaline Idea (Šestar ID: 2924)

 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  2859

  Opći opis

  Frekvencija 50-60 Hz; maksimalna temperatura 85 °C; maksimalna zapremina 10 L; snaga motora 1.5 kW; dimenzije 520 × 530 × 480 mm; težina 29 kg.

  Uža područja primjene

  Uređaj se koristi za temperiranje proizvoda kao što su čokoladna masa i slični konditorski proizvodi, sladoled itd.

  Namjena instrumenta

  Znanstveno-istraživački rad

  Kategorija

  sitna

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  10

  Godina proizvodnje

  2016

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
  Ulica Franje Kuhača 20, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Antun Jozinović

  Titula

  doc. dr. sc.

  E-mail

  antun.jozinovic@ptfos.hr

Natrag