Centrifuga (Šestar ID: 2907)

Centrifuga
 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  24136

  Opći opis

  Uređaj se koristi za razdvajanje tekuće od krute faze primjenom centrifugalne sile, uz održavanje konstantne temperature.

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  centrifuga

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2017

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
  Svetošimunska 25, Zagreb

  Zavod

  Zavod za tehnologije materijala

  Laboratorij

  Laboratorij za drvne ploče

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Svetošimunska cesta 25

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  dr. sc. Nikola Španić

  Titula

  doc.

  E-mail

  nspanic@sumfak.unizg.hr

  Telefon

  + 385 1 235 25 87

  Faks

  + 385 1 235 25 44

 • Karakteristike

  Model

  Sigma 3-18 KHS

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  www.sigma-zentrifugen.de

  Proizvođač

  Sigma Laborzentrifugen GmbH

 • Slike
  Centrifuga
  Centrifuga

Natrag