Mössbauerov spektrometar (Šestar ID: 29)Autoriziran

Mössbauerov spektrometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  57Fe-MS

  Opći opis

  Mossbauerova spektroskopija je metoda koja se zasniva na efektu nuklearne gama-rezonancijske apsorpcije bez uzmaka atomske jezgre. Ovaj efekt naziva se još i Mossbauerov efekt u čast njemačkom fizičaru Rudolfu Mossbaueru koji ga je eksperimentalno dokazao 1958. godine. R. Mossbauer je za ovo otkriće dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1961. godine. Mossbauerov efekt opisuje emisiju kvanta gamma-zračenja i rezonancijsku apsorpciju tog zračenja od strane identične atomske jezgre apsorbera. Energija izgubljena uzmakom jezgre emitera tijekom emisije gama-zračenja nadoknađuje se Doplerovim efektom. Nuklearne hiperfine interakcije za danu nuklearnu jezgru jako ovise o njenom kemijskom okruženju, na primjer oksidacijskom broju, koordinaciji, faznom sastavu, defektima, dopiranju, veličini kristala, stupnju kristalnosti i magnetskim svojstvima. Mossbauerova spektroskopija se može primjeniti u istarživanjima kemijskih elemenata i spojeva za koje postoje odgovarajući Mossbauerovi izotopi. Mogućnosti ove spektroskopske tehnike su znatno povećane primjenom sinkrotronske Mossbauerove spektroskopije.

  Uža područja primjene

  Kemija, fizika, znanost o materijalima, geologija, minerologija, biologija

  Namjena instrumenta

  Određivanje faznog sastava, magnetskih svojstava, oksidacijskog broja, koordinacije, veličine čestica.

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.irb.hr/Istrazivanja/Zavodi/Zavod-za-kemiju-materijala/Laboratorij-za-sintezu-novih-materijala

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Industrijski projekt: Nuklearni gorivni ciklus

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  strukturna analiza, magnetska analiza

  Primjene

  određivanje kemijske veze

  Ključne riječi

  57Fe Mossbauerova spektroskopija

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  30

  Godina proizvodnje

  1986

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za kemiju materijala

  Laboratorij

  Laboratorij za sintezu novih materijala (LSNM)

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička cesta 54

  Krilo/Kat/Soba

  X/suteren/002

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS

  Popis ovlaštenih korisnika

  Dr. sc. Stjepko Krehula
  Dr. Željka Petrović
  Marijan Marciuš, prof. fizike

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  2

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Josip Bronić

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  bronic@irb.hr

  Telefon

  +385 1 456 0991

  Faks

  4680 098

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Stjepko Krehula

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  stjepko.krehula@irb.hr

  Telefon

  +385 1 456 1094

 • Karakteristike

  Model

  standardna instrumentalna konfiguracija

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  www.wissel-instruments.de

  Princip rada i mjerna tehnika

  -transmisijska geometrija
  -mjerenje čvrstih uzoraka u praškastom obliku ili u formi
  vrlo tankog filma (folije)
  -spektrometar ima emiter (Mossbauerov izvor): 25 mCi 57Co(Rh) što omogućuje mjerenja uzoraka koji sadrže atome željeza.

  Radno i mjerno područje

  - mjerenja pri sobnoj i sniženoj temperaturi specifično kemijskih spojeva koji sadrže Fe

  Proizvođač

  WISSEL GmbH (Starnberg, Njemačka)

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  www.wissel-instruments.de

  Nabavna cijena

  450000

  Ostale tehničke karakteristike

  www.wissel-instruments.de

  Detaljne tehničke karakteristike

  www.wissel-instruments.de

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  www.wissel-instruments.de

  Popratna i dodatna oprema

  PC
  MOSSWINN program

 • Slike
  Mossbauerov spektrometar
  Mossbauerov spektrometar
  Mossbauerov spektrometar
  Mossbauerov spektrometar

Natrag